ترخیص کالا و تحویل به موقع بار شما با مناسب ترین هزینه و خدمات

 

 • ترخیص کالا اصطلاحی است که جهت اظهار کالا به گمرک و آزادسازی آن برای وارد کننده یا صادر کننده کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
  فعالیت ترخیص کالا شامل آماده سازی و ثبت اسناد به صورت فیزیکی یا الکترونیک ثبت سفارش کالا و محاسبه پرداختی ها شامل مالیات، ماخذ تعرفه گمرکی، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا می باشد.

 

 

 • کالایی که قرار است از مرزهای کشوری عبور کند، ابتدا وارد گمرک شده تا تشریفات قانونی برای ترانزیت یا ترخیص کالا انجام شود.

 

 • جهت تسهیل در تشریفات گمرکی لازم است قبل از ورود کالا اقداماتی صورت گیرد:

 

 • مشاوره وبررسی دقیق تعرفه، ارزش و قوانین گمرکی مربوط به کالای مورد نظر
 • دریافت اسناد و تنظیم پروفرما
 • بازرسی و بیمه کالا در صورت لزوم
 • حمل و ترانزیت کالای وارداتی یا صادراتی
 • دریافت مجوزهای بازرگانی (ثبت سفارش)، استاندارد، بهداشت و …
 • جمع آوری و تنظیم اسناد جهت دوراظهاری

 

 • بعد ازمراجعه صاحب کالا یا حق العمل کار به سایت (epl-irica.ir) و تکمیل اظهارنامه (ترخیصیه، قبض انبار، بارنامه، فاکتور، عدل بندی (Packing list)، گواهی مبدا، مجوز بازرگانی، کارت بازرگانی)، تشریفات گمرکی به شرح زیر انجام می شود:
 • پرینت اظهارنامه
 • تطبیق اسناد واحراز هویت
 • تعیین مسیر
 • ارزیابی و کارشناسی
 • واریز عوارض گمرک
 • اجازه بارگیری
 • اعلام بار و ثبت شناسه انبار
 • صدور بیجک
 • بارگیری و کارشناسی درب خروج
 • ترخیص کالا از گمرک

 

 • در تمام گمرکات دنیا ترخیص کاران گمرکی بازوی توانمند گمرک در اجرای صحیح مقررات می باشند و خدمات آنها به لحاظ پیچیدگی و فنی بودن تشریفات گمرکی از اهمیت زیادی دارد. اگر برای پیشبرد این روند ما را برگزیده اید و قصد ترخیص محموله های وارداتی و صادراتی خود را دارید، تحویل به موقع کالای شما را تضمین می نماییم.
فهرست